VZDĚLÁNÍ A PRAXE


Vzdělání:

1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství (1993)

Atestace z psychiatrie I.stupně (1998)

Atestace z psychiatrie II.stupně (2002)

Způsobilost v oboru psychosomatická medicína (2008)

Zvláštní odborná způsobilost v oboru psychosomatika (2016)

Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich, 1996-97)

Specializovaný kurz orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká, 1997-98)

Výcvik v PBSP psychoterapii (Pesso Boyden System Psychomotor, 1998-2003)

Seminář o rozhovoru I-III (Knop, 1998 a 2002)

Práce s časovou osou I. (Chvála, Trapková, 2001)

Výcvik ČIS v integrované supervizi (Fišerová, Koblic, 2014-2017)

Supervizor ČIS (2018)

Praxe:

1993-95 sekundární lékař interního odd. Nemocnice Liberec (z toho rok ZVS)

1995-97 farmaceutický zástupce

1997-2001 sekundární lékař psychiatrického odd. Nemocnice Liberec

1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci

od r. 2001 člen týmu SKT Liberec

od r. 2001 soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe v Jablonci nad Nisou

od r. 2009 lektor Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch (LIRTAPS)

od r. 2013 lektor Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém   s důrazem na celostní - psychosomatický přístup (LIPPP)

od r. 2014 poskytuji supervizi

Členství v odborných společnostech:

ČLS JEP - Psychiatrická společnost, Společnost psychosomatické medicíny

Česká asociace pro psychoterapii (od roku 2018 člen odborné rady)

Česká neuropsychofarmakologická společnost

Česká asociace PBSP (Pesso- Boyden) psychoterapie (2009-2012 předseda)

Český institut pro supervizi