MUDr. Aleš Fürst

nestátní zdravotnické zařízení registrované Krajským úřadem Libereckého kraje


Poskytuji léčebně - preventivní psychiatrickou péči, poradenství v oblasti psychoterapie a psychosomatiky, práci ve skupině a supervizi.

Část péče je plně hrazena většinou zdravotních pojišťoven, některé poskytované služby si musí plně hradit klienti (viz Ceník).

Psychiatrická péče: Nasmlouvána a plně hrazena VZP (111), ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205). Pojištěnci ostatních pojišťoven si musí péči hradit sami.

Systematická individuální a skupinová psychoterapie: Nasmlouvána a plně hrazena ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205). Pojištěnci ostatních pojišťoven si tuto péči musí hradit sami.

Hovořím anglicky a jsem schopen v angličtině pracovat.

Health care and psychotherapy in English is possible.