CENÍK

Vstupní psychiatrické vyšetření

1000 Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření

400 Kč

Individuální psychoterapeutické sezení (50 min.)

800 Kč

Skupina (cena za měsíc = 4 sezení po 120 minutách)

1000 Kč

Zmeškané sezení (pokud se pacient neomluví alespoň 24 hodin předem) se hradí v plné výši.

Individuální supervize (50 min.)

800 Kč

Skupinová supervize (cena za 60 min.)

1000 Kč

Psychiatrická péče: Nasmlouvána a plně hrazena VZP (111), ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205). Pojištěnci ostatních pojišťoven si musí péči hradit sami.

Systematická individuální a skupinová psychoterapie: Nasmlouvána a plně hrazena ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205). Pojištěnci ostatních pojišťoven si tuto péči musí hradit sami.